Roald Angell

Roald Angell

Advokat

Telefon
755 44 500
E-post
roa@angelladvokatfirma.no

Utdanning

2011 - Møterett for Høyesterett
1986 - Cand.jur 

Arbeidserfaring

1993 - d.d - Advokat, Angell advokatfirma 
1992 - 1993 - Dommer, Salten tingrett
1990 - 1992 - Dommerfullmektig, Stjør- og Verdal sorenskriverembete
1986 - 1990 - Kontorsjef skatteavdelingen, Skattedirektoratet