Fast eiendom

Våre advokater har lang  og bred erfaring når det kommer til problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med kjøp, salg, finansiering og utvikling av fast eiendom, og bistår jevnlig klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag. 

Angell Advokatfirma bistår blant annet i saker om:  

Tvister ved mangler om kjøp/salg
Leiekontakter til alle typer bruksformål for både privatpersoner og næringsliv
Tomtefeste
Utviklingsavtaler
Ekspropriasjon
Seksjonering
Regulering- og byggesaker etter plan- og bygningsloven
Jordskifte 

Advokat Roald Angell har for øvrig samarbeidsavtale med Huseiernes landsforbund og som medlem vil du få hans bistand til reduserte priser.