Entrepriserett

I entreprisesaker bistår vi byggherrer, entreprenører og andre med rådgivning, forhandling og tvisteløsning. Vi kan tilby vår bistand i alle faser av en entreprise, herunder ved planlegging og valg av entreprisemodell, kontraktsinngåelsen, byggeprosessen og ved sluttoppgjør.