Forsikring- og erstatningsrett

Våre advokater har lang erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor erstatningsrettens område, både tingsskader og personskader.
Ved personskader bistår vi våre klienter innenfor en  rekke saker, herunder
- Trafikkskade
- Skade etter voldshandling
- Yrkesskade
- Erstatning etter mobbing og/eller mangelfull undervisning 
- Annen personskade

Erstatningssaker har ofte også en side til forsikringsrett, og i mange saker bistår vi med å fremme og forfølge krav mot forsikringsselskapet. Ofte dekkes advokatutgifter ved personskade av et forsikringsselskap eller det offentlige.