Selskapsrett

Våre advokater har lang erfaring innenfor alle områder av selskapsretten og leverer løsninger til små og store selskaper blant annet når det kommer til valg av selskapsform, overholdelse og håndtering av de enkelte selskapsrettslige regler, styreansvar og utforming av aksjonæravtaler og andre nødvendige avtaler innenfor selskapslivet,