Samarbeidsavtaler

Angell Advokatfirma og våre advokater har inngått en rekke samarbeidsavtaler som sikrer kunder og medlemmer av våre samarbeidspartenere gunstigere betingelser ved henvendelse til oss. Nedenfor er det oppgitt hvilke avtaler som i dag gjelder og hvilke fordeler disse gir.

Vi minner også på om at mange vil kunne få dekket advokatbistand av oss, helt eller delvis, gjennom forsikringer de har tegnet hvor det inngår en rettshjelpsforsikring. Slike forsikringer dekker utgifter til juridisk bistand innenfor gitte økonomiske rammer, men forsikringstaker må betale en egenandel. Opplys gjerne om slike forsikringsordninger ved henvendelse til oss.  

 

If skadeforsikring 

Eurojuris Norge, som Angell Advokatfirma er medlemmer av, har inngått en samarbeidsavtale med If- nordens ledende forsikringsselskap. Avtalen innebærer at Ifs kunder med rettshjelpsforsikring får tilbud om rabattert advokatbistand fra våre advokater. Rettshjelpsforsikringen er en del av kundenes villa-, hjem-, hytte-, bil- og båtforsikring, og dekker utgifter til advokatbistand i en rekke nærmere spesifiserte tvister.

Les mer om avtalen her

 

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Eurojuris Norge og NHO har inngått samarbeidsavtale. Som NHO-medlem vil du hos Angell Advokatfirma få tilbud om forretningsjuridiske tjenester til 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon.

Les mer om avtalen her

 

 

Huseierne landsforbund

Advokat Roald Angell har inngått samarbeidsavtale med Huseiernes landsforbund. Som medlem av forbundet får du en halv times gratis bistand, deretter 20 % rabatt på hans vanlige timesats. Opplys gjerne om ditt medlemsskap ved henvendelse.

 

Norges automobilforbund (NAF)

Advokat Roald Angell har inngått samarbeidsavtale med NAF. Medlemmer får mot å betale en egenandel på kr 375 inkl.mva. dekket honorarer med inntil 2 timers bistand. 

 

Kongelig norsk automobilforbund (KNA)

Advokat Roald Angell har inngått samarbeidsavtale med KNA. Medlemmer med standard KNA medlemskap får gratis bistand ved første konsultasjon.