Priser

Timepriser

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har advokatene Angell Advokatfirma timepriser fra kr 1 040,- (offentlig salærsats pr. januar 2019) til kr 1 900,- ekskl. merverdiavgift (fra ca kr 1 300 til kr 2 375 inkl mva). Ved beregningen av vårt salær ses det i første rekke hen til medgått tidsbruk, men også andre faktorer kan virke inn. Herunder ses det i noen tilfeller også hen til sakstype, sakens kompleksitet, og utfallet av saken.

For bobehandling er vår faste timepris kr 1600 + mva

Faste priser

Vi har fast pris på en del oppdrag herunder utarbeidelse av testament, samboerkontrakt, ektepakt og oppgjør ved salg av bolig. For disse oppdragene gjelder for tiden følgende fastpriser inkl. mva:

  1. :-Ektepakt med enkle bestemmelser                     kr 4750,-
  2. :-Samboeravtaler med enkle bestemmelser         kr 4 750,-
  3. :-Testament med enkle bestemmelser                  kr 4 750,-
  4. :-Oppgjør ved salg av bolig                                  kr 16 000.-
  5. :-Fremtidsfullmakt                                                kr    4750,-