Priser

Timepriser

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har advokatene Angell Advokatfirma timepriser fra kr 1 020,- (offentlig salærsats pr. januar 2017) til kr 1 800,- ekskl. merverdiavgift (fra ca kr 1 275 til kr 2 250 inkl mva). For førstegangssamtaler med inntil ½ times varighet er kostnaden kr 800 + mva. Ved beregningen av vårt salær ses det i første rekke hen til medgått tidsbruk, men også andre faktorer kan virke inn. Herunder ses det i noen tilfeller også hen til sakstype, sakens kompleksitet, og utfallet av saken.

Faste priser

Vi har fast pris på en del oppdrag herunder utarbeidelse av testament, samboerkontrakt, ektepakt og oppgjør ved salg av bolig. For disse oppdragene gjelder for tiden følgende enhetspriser inkl. mva:

  1. :-Ektepakt med enkle bestemmelser kr 4 000,-
  2. :-Samboeravtaler med enkle bestemmelser kr 4 000,-
  3. :-Testament med enkle bestemmelser kr 4 000,-
  4. :- Oppgjør ved salg av bolig kr 16 000.-