Børge Breimo Helstrøm

Børge Breimo Helstrøm

Advokat

Telefon
415 02 847
E-post
bhe@angelladvokatfirma.no

Utdanning

2014 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

 

Arbeidserfaring

2019 - Sensor i ordensjuss ved Politihøgskolen i Bodø 
2018 - d.d - Advokat, Angell advokatfirma
2017 - Foreleser og sensor i Kontrakts- og anbudsrett ved Nord Universitet 
2017 - 2018 - Advokatfullmektig, Angell advokatfirma
2015 - 2016 - Saksbehandler, Gatejuristen Oslo
2015 - 2016 - Førstekonsulent, Samferdselsdepartementet
2012 - 2014 - Praktikantopphold, Angell advokatfirma
2014 - Førstekonsulent,Statens innkrevingssentral
2011 - 2012 - Saksbehandler, Jusshjelpa i Nord-Norge

Publikasjoner

Rusavhengiges erstatningsrettslige vern i saker om voldsoffererstatning, Kritisk juss 01 / 2016 (Volum 2) -