Utlendingsrett

Våre advokater har lang erfaring på utlendingsfeltet og har bakgrunn fra utlendingsavdelingen i Justisdepartementet og Utlendingsnemnda. Vi kan bistå våre klienter med rådgivning, klage til UDI/UNE og eventuelt søksmål for domstolene i saker vedrørende asyl, utvisning, statsborgerskap, oppholds- og arbeidstillatelse, visum og familiegjenforening.