Offentlige anskaffelser

Våre advokater har erfaring med å bistå offentlige oppdragsgivere og private leverandører med tvisteløsning for både tingrett og lagmannsrett, samt bistå med rådgivning innenfor de problemstillinger som kan oppstå etter anskaffelsesregelverket. Vi kan bistå under alle stadier av en anskaffelsesprosess.