Kommunal- og forvaltningsrett

Våre advokater har betydelig erfaring vedrørende rettslige problemstillinger og prosesser knyttet til statlig og kommunal forvaltning. Våre advokater har i tidligere arbeidsforhold vært ansatt i departementer og andre statlige virksomheter, i tillegg til erfaring som rådgivere og advokater i kommunesektoren. Vi bistår jevnlig kommuner og statlige virksomher med rådgivning og prosedyreoppdrag innenfor en rekke rekke områder knyttet til offentlig forvaltning, herunder regler om offentlig saksbehandling, velferdsrett, skatt og avgift, erstatningsspørsmål med mer.

Se også våre tilgrensede fagområder barnevernarbeidsretthelserett og offentlige anskaffelser