Kan du heve kjøp av festivalpass når favorittbandet uteblir?

I en fersk dom fra Oslo tingrett fastslås det at en festivalgjenger hadde rett til å heve billettkjøpet når headlineren avlyste.

Festivalen Tons of Rock annonserte høsten 2016 at bandet Blink-182 ville spille sin første konsert i Norge på festivalen sommeren 2017. En lokal Blink-182-tilhenger kjøpte straks festivalpass til seg og sin bror. Skuffelsen ble imidlertid stor da Blink-182 avlyste konserten påfølgende vår. Turbonegro ble hyret for å fylle plassen etter Blink-182, og arrangøren mente dette var en fullgod erstatter. Det syntes ikke kjøperen, og dro arrangøren inn for Forbrukerklageutvalget. Under dissens ga utvalget kjøperen medhold i krav om heving.

Tons of Rock tok ut stevning for Oslo tingrett, og påsto seg frifunnet for kjøperens krav. Arrangøren viste blant annet til billettformidlerens ansvarsfraskrivelse, og at med Turbonegro som erstatningsband ga det publikum en fullverdig festivaldag. Arrangøren hevdet videre at publikum oppsøkte festivalen for å nyte atmosfæren og oppleve større mengder musikk, ikke for å oppleve det enkelte band.

Kjøperen gjorde gjeldende at ansvarsfraskrivelsen til billettformidleren ikke medførte at han var avskåret fra heving grunnet mislighold fra arrangørens side. Videre at Blink-182-konserten var eneste årsak til at han kjøpte festivalpass.

Tingretten konstaterte i sin dom at ansvarsfraskrivelsen til billettformidleren ikke fritok arrangøren for ansvar. Videre fant retten at uteblivelse av Blink-182 utgjorde en kjøpsrettslig mangel som ga grunnlag for heving av billettkjøpet – til tross for at Turbonegro erstattet det amerikanske gladpunk-bandet.

Retten vil vise tilbakehold med en vurdering av Turbonegros musikalske kvaliteter holdt opp mot Blink-182's. Objektivt kan anføres at Blink-182 må anses å ha en betydelig større internasjonal nedslagsflate enn Turbonegro. Videre kan anføres at Turbonegro som et norsk band over flere år har opptrådt i Norge flere ganger årlig, mens Blink-182 – som ikke unnlatt markedsført av saksøkeren – skulle opptre for første gang her i landet. De musikalske sjangre opplyses videre forskjellige. En faktor fremstår imidlertid som sterkere: Kjøpsproduktet er her ikke en vare hvis materielle funksjon er det avgjørende for kjøper. Det som derimot er solgt er en sanseopplevelse, med andre ord et produkt av estetisk karakter

Retten vurderte de konkrete omstendighetene rundt kjøpet av festivalpass og fant at kjøperen her var motivert av arrangørens markedsføring, hvor Blink-182 stod sentralt. For denne kjøperen vurderte retten at festivalopplevelsen som sådan ikke var avgjørende, men kommenterte likevel at ved kjøp av hele festivalpass kunne dette stille seg annerledes. I denne saken hadde kjøperen bare skaffet seg dagspass, og det for å se Blink-182.

Selv om en rettslig vurdering av Turbonegros musikalske kvaliteter hadde vært spennende lesning, kan dommen like fullt være interessant for både publikum og festivalarrangører.

Her gjelder det å ha øye for All the Small Things.

Dommen leser du her.